Rezultatai


Klubo narių turnyrų protokolai: 

Trečiojo sezono rezultatai:

Eil. Nr. Data  Pogrupiai Finalai Reitingas 
1. 09.07 Pirmojo turnyro rezultatai_3S Rugsėjo mėnesio reitingas_3S
2. 09.19 Antrojo turnyro pogrupiai_3S Antrojo turnyro finalai_3S
3. 09.27 Trečiojo turnyro rezultatai_3S
4. 10.07 Ketvirtojo turnyro pogrupiai_3S Ketvirtojo turnyro finalai_3S Spalio mėnesio reitingas_3S
5. 10.12 Penktojo turnyro pogrupiai_3S Penktojo turnyro finalai_3S
6. 10.21 Šeštojo turnyro rezultatai_3S
7. 10.26 Septintojo turnyro pogrupiai_3S Septintojo turnyro finalai_3S
8. 11.04 Aštuntojo turnyro rezultatai_3S Lapkričio mėnesio reitingas_3S
9. 11.11 Devintojo turnyro pogrupiai_3S Devintojo turnyro finalai_3S
10. 11.25  Dešimtojo turnyro pogrupiai_3S Dešimtojo turnyro finalai_3s
11. 12.02 Vienuoliktojo turnyro pogrupiai_3S Vienuoliktojo turnyro finalai_3S Gruodžio mėnesio reitingas_3S
12.  12.09  Dvyliktojo turnyro rezultatai_3S
13. 12.16 Tryliktojo turnyro rezultatai_3S
14. 01.05 Keturioliktojo turnyro rezultatai_3S Sausio mėnesio reitingas_3S
15. 01.13 Penkioliktojo turnyro rezultatai_3S
16. 01.27 Šešioliktojo turnyro pogrupiai_3S Šešioliktojo turnyro finalai_3S
17. 02.03 Septynioliktojo turnyro pogrupiai_3S Septynioliktojo turnyro finalai_3S Vasario mėnesio reitingas_3S
18. 02.10 Aštuonioliktojo turnyro pogrupiai_3S Aštuonioliktojo turnyro finalai_3S
19. 02.17 Devynioliktojo turnyro pogrupiai_3S Devynioliktojo turnyro finalai_3S
20. 03.03 Dvidešimtojo turnyro pogrupiai_3S Dvidešimtojo turnyro finalai_3S
21.  03.10  Dvidešimt pirmojo turnyro rezultatai_3S
22. 03.17 Dvidešimt antrojo turnyro pogrupiai_3S Dvidešimt antrojo turnyro finalas_3S
23. 03.31 Dvidešimt trečiojo turnyro pogrupiai_3S Dvidešimt trečiojo turnyro finalai_3S
24. 04.07 Dvidešimt ketvirtojo turnyro rezultatai_3S
25. 04.14 Dvidešimt penktojo turnyro pogrupiai_3S Dvidešimt penktojo turnyro finalai_3S
26. 04.21 Dvidešimt šeštojo turnyro pogrupiai_3S Dvidešimt šeštojo turnyro finalai_3S

Antrojo sezono rezultatai:

Eil.Nr. Data Pogrupiai Finalai Reitingas
1. 09.03 Pirmojo turnyro pogrupiai_2S Pirmojo turnyro finalai_2S
2. 09.09 Antrojo turnyro pogrupiai_2S Antrojo turnyro finalai_2S
3. 09.18 Trečiojo turnyro pogrupiai_2S Trečiojo turnyro finalai_2S
4. 09.24 Ketvirtojo turnyro pogrupiai_2S Ketvirtojo turnyro finalai_2S
5. 09.30 Penktojo turnyro pogrupiai_2S Penktojo turnyro finalai_2S  Spalio mėnesio reitingas_2S
6. 10.08 Šeštojo turnyro pogrupiai_2S Šeštojo turnyro finalai_2S
7. 10.13 Septintojo turnyro pogrupiai_2S Septintojo turnyro finalai_2S
8. 10.21 Aštuntojo turnyro pogrupiai_2S Aštuntojo turnyro finalai_2S
9. 10.30 Devintojo turnyro pogrupiai_2S Devintojo turnyro finalai_2S Lapkričio mėnesio reitingas_2S
10. 11.06 Dešimtojo turnyro pogrupiai_2S Dešimtojo turnyro finalai_2S
11. 11.16 Vienuoliktojo turnyro pogrupiai_2S Vienuoliktojo turnyro finalai_2S
12. 11.27 Dvyliktojo turnyro pogrupiai_2S Dvyliktojo turnyro finalai_2S Gruodžio mėnesio reitingas_2S
13. 12.09 Tryliktojo turnyro pogrupiai_2S Tryliktojo turnyro finalai_2S
14. 12.18 Keturioliktojo turnyro pogrupiai_2S Keturioliktojo turnyro finalai_2S Sausio mėnesio reitingas_2S
15. 01.06 Penkioliktojo turnyro pogrupiai_2S Penkioliktojo turnyro finalai_2S
16. 01.11 Šešioliktojo turnyro pogrupiai_2S Šešioliktojo turnyro finalai_2S
17. 01.22 Septynioliktojo turnyro pogrupiai_2S Septynioliktojo turnyro finalai_2S Vasario mėnesio reitingas_2S
18. 02.01 Aštuonioliktojo turnyro pogrupiai_2S Aštuonioliktojo turnyro finalai_2S
19.   02.15 Devynioliktojo turnyro rezultatai_2S
 20. 02.24 Dvidešimtojo turnyro pogrupiai_2S Dvidešimtojo turnyro finalai_2S Kovo mėnesio reitingas_2S
21. 03.04 Dvidešimt pirmojo turnyro rezultatai_2S
22. 03.11 Dvidešimt antrojo turnyro rezultatai_2S
 23.  03.18 Dvidešimt trečiojo turnyro pogrupiai_2S Dvidešimt trečiojo turnyro finalai_2S
24. 03.29 Dvidešimt ketvirtojo turnyro pogrupiai_2S Dvidešimt ketvirtojo turnyro finalai_2S Balandžio mėnesio reitingas_2S
25. 04.06 Dvidešimt penktojo turnyro pogrupiai_2S Dvidešimt penktojo turnyro finalai_2S
26. 04.15  Dvidešimt šeštojo turnyro rezultatai_2S
27. 04.22  Dvidešimt septintojo turnyro rezultatai_2S
28. 04.29 Dvidešimt aštuntojo turnyro pogrupiai_2S Dvidešimt aštuntojo turnyro finalai_2S Gegužės mėnesio reitingas_2S
29. 05.06 Dvidešimt devintojo turnyro pogrupiai_2S Dvidešimt devintojo turnyro finalai_2S
30. 05.13 30-tojo turnyro rezultaitai_2S
31. 05.18 31-ojo turnyro pogrupiai_2S 31-ojo turnyro finalai_2S
32. 05.23 32-ojo turnyro pogrupiai_2S 32-ojo turnyro finalai_2S Birželio mėnesio reitingas_2S

Pirmojo sezono rezultatai:

Eil.Nr. Data Pogrupiai Finalai Reitingas
1. 09.17 Pirmojo turnyro pogrupiai Pirmojo turnyro finalas  Rugsėjo mėnesio reitingas
2. 09.23 Antrojo turnyro pogrupiai Antrojo turnyro finalai  
3. 10.02 Trečiojo turnyro pogrupiai Trečiojo turnyro finalai Spalio mėnesio reitingas
4. 10.08 Ketvirtojo turnyro pogrupiai Ketvirtojo turnyro finalai  
5. 10.14 Penktojo turnyro pogrupiai Penktojo turnyro finalai  
6. 10.20 Šeštojo turnyro pogrupiai Šeštojo turnyro finalai  
7. 10.30 Septintojo turnyro pogrupiai Septintojo turnyro finalai
8. 11.05 Aštuntojo turnyro pogrupiai Aštuntojo turnyro finalai Lapkričio mėnesio reitingas
9. 11.14 Devintojo turnyro pogrupiai Devintojo turnyro finalai
10. 11.21 Dešimtojo turnyro pogrupiai Dešimtojo turnyro finalai
11. 12.03 Vienuoliktojo turnyro pogrupiai Vienuoliktojo turnyro finalai Gruodžio mėnesio reitingas
12. 12.08 Dvyliktojo turnyro pogrupiai Dvyliktojo turnyro finalai
13. 12.19 Tryliktojo turnyro pogrupiai Tryliktojo turnyro finalai Sausio mėnesio reitingas
14. 01.09 Keturioliktojo turnyro pogrupiai Keturioliktojo turnyro finalai
15. 01.14 Penkioliktojo turnyro pogrupiai Penkioliktojo turnyro finalai
16. 01.19 Šešioliktojo turnyro pogrupiai Šešioliktojo turnyro finalai
17. 02.06 Septynioliktojo turnyro pogrupiai Septynioliktojo turnyro finalai Vasario mėnesio reitingas
18. 02.13 Aštuonioliktojo turnyro pogrupiai Aštuonioliktojo turnyro finalai
19. 02.20 Devynioliktojo turnyro pogrupiai Devynioliktojo turnyro finalai
20. 02.26 Dvidešimtojo turnyro pogrupiai Dvidešimtojo turnyro finalai
21. 03.06 Dvidešimtpirmojo turnyro pogrupiai Dvidešimtpirmojo turnyro finalai Kovo mėnesio reitingas
22. 03.13 Dvidešimtantrojo turnyro pogrupiai Dvidešimtantrojo turnyro finalai
23. 03.19 Dvidešimt-trečiojo turnyro pogrupiai Dvidešimt-trečiojo turnyro finalai
24. 03.27 Dvidešimt-ketvirtojo turnyro pogrupiai Dvidešimt-ketvirtojo turnyro finalai
25. 04.03 Dvidešimtpenktojo turnyro pogrupiai Dvidešimt-penktojo turnyro finalai Balandžio mėnesio reitingas
26. 04.10 Dvidešimtšeštojo turnyro pogrupiai Dvidešimtšeštojo turnyro finalai
27. 04.17 Dvidešimt-septintojo turnyro pogrupiai Dvidešimt-septintojo turnyro finalai
28. 04.23 Dvidešimt-aštuntojo turnyro pogrupiai Dvidešimt-aštuntojo turnyro finalai
29. 05.08 Dvidešimt-devintojo turnyro pogrupiai Dvidešimt-devintojo turnyro finalai Gegužės mėnesio reitingas
30. 05.15 30-asis klubo narių turnyras
31. 05.20 31-asis klubo narių turnyras
32. 05.29 32-asis klubo narių turnyras